BEMUTATÓ SZÍNPAD
A Vajdasági magyar néptáncegyüttesek minősítője (is)
A Vajdaságban működő magyar néptáncegyüttesek már több évtizedes legjelentősebb bemutatkozási - megmérettetési lehetősége a GYÖNGYÖSBOKRÉTA rendezvénye. Annak ellenére, hogy "zsűrizik" a fellépőket, már évek óta foglalkoztatta az együttesvezetőket egy más szakmai megmérettetési lehetőség is. Nem volt hiábavaló a várakozás,  hisz az anyaországban is "megreformálódott" a néptáncmozgalom, és az együttesek régi minősítőjének megszűnése után, a kiírószervek felhívást tettek közzé, többek között a határon túli magyar néptánc és hagyományőrző együttesek részére is, hogy vegyenek részt  az ÚJ MINŐSÍTÉSI ÉRTÉKELÉST adó Néptáncosok Országos Bemutató Szinpada rendezvényen.
Ez lett az a szakmai fórum,  ahová a kezdetektől fogva be kívántunk  kapcsolódni. Erre, az 1995 decemberében megtartott ANOT adott lehetőséget , ahol Nagy István tolmácsolta a VMF abbéli kérését, hogy a vajdasági együtteseknek vidékünkön, a Vajdaságban  legyen megtartva a minősítő, melynek megszervezését, a  VMF vállalná fel. A VMF ugyanis, igen fontosnak tartott-tartja, hogy vidékünk néptáncmozgalma bekerüljön  a Kárpát medencei magyar folklórmozgalom vérkeringésébe. E tervünk örömünkre sikerült, ugyanis a Martin György Néptáncszövetség vezetősége egyetértett a kezdeményezéssel,  így a jövőben a Vajdaságban, a VMF lesz a szervezője (a lebonyolítót/társzervezőt maga választhatja meg alkalmanként) a rendezvénynek. A magyarországi páros évek minősítőjével ellentétben, a Vajdaságban minden páratlan évben lesz megrendezve BEMUTATÓ SZINPAD rendezvénye.
 
 
EGYÜTTESEK
PONTSZÁMOK
1997. nov. 8.
PONTSZÁMOK
1999. nov. 27
PONTSZÁMOK
2001. nov. 17.
PONTSZÁMOK
2003. nov. 15.
PONTSZÁMOK
2005. nov. 19-20.
PONTSZÁMOK
2007. nov. 17-18.
PONTSZÁMOK
2009. nov. 29.
PONTSZÁMOK
2011. nov. 20.
Nagybecskerek 
Petőfi M.E.
75
-
-
----
-------
-------
-----------------
Péterréve 
Tisza t.e.
89
111
117,5
119,5
114
130
120122,5
Temerin 
Kalala t.e.
111
116
105,5
-------
-------
-------
-----------------
Újvidék                Csűrdöngölő t.e.
111
118
117
120
132,5
136,5
-------121,5
Népkör Táncegyüttes Szabadka 
(Róna t.e.)
116
-
-
133
135,5
143,5
122------------
Topolya 
Cirkalom t.e.
137
139
140
141
142
142,5
146,5145
Kupuszina           Hagyományőrzők
133
-
137
-----
-----
-----
-----------------
Kupuszina           Petőfi Sándor M.E.
116
-
-
-------
125,5
-------
-----------------
Hertelendyfalva   Hagyományőrzők
-
130
136
116
-----
-----
--------------
Becse 
Szelence t.e.
-
123
119
116
134,5
131,5
131130
Ada 
Kopogtató t.e.
Aranykapu M.E.
---
---
---
104,5
104,5
------
----------------
Ada 
Vadvirág M.E
Tarsóka
----
-----
----
120,5
105
------
-----------------
Ada 
Vadvirág M.E. 
Kisbokréta t.e.
-
 ---
115,5
-------
-------
-------
----------------
Kikinda 
Róna t.e.
-
-
100
--------
-----------
-----------
----------------
Pancsova
Maroknyi t.e.
---
----
----
101,5
103,5
---------
----------------
Csantavér
Nefelejcs t.e.
---
----
---
Részt vett
----------
----------
------------------
Horgos 
Ropogó t.e.
----
-----
-----
-----
103,5
116
112----------
Kishegyes
Rizgetős t.e.
----
------
------
----
126
131,5
130131
Törökbecse
Csalogató t.e.
----
-----
-----
-----
-----
116
112101

Péterréve
Tiszavirág t.e.

----
------
------
----
-----
101,5
105,5105,5

Magyarkanizsa
Hetrefitty t.e.

-----

-----

-----
-----
-----
114,5
116,5-----
 

FELHÍVÁS
A NÉPTÁNCEGYÜTTESEK ÚJ MINŐSÍTÉSI RENDSZERE

A Magyar Művelődési Intézet, a Martin György Néptáncszövetség és más érdekelt intézmények közösen kidolgoztak a néptáncosok számára egy új minősítési rendszert. A NÉPTÁNCOSOK ORSZÁGOS BEMUTATÓ SZÍNPADA ad lehetőséget a magyarországi felnőtt magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc és hagyományörző együttesek számára, hogy részt vegyenek az ÚJ MINŐSÍTÉSI ÉRTÉKELÉST adó rendezvényen. Vajdaságban ennek a megszervezését a Vajdasági Magyar Folklórközpont vállalta magára a szervezők beleegyezésével.Az ÚJ MINŐSÍTÉSI RENDSZER ismertetése és a vitás kérdések megbeszélése, valamint a minél sikeresebb szereplés érdekében NÉPTÁNCOSOK TANÁCSKOZÁSára hív meg a Vajdasági Magyar Folklórközpont minden érdekelt együttest és annak művészeti vezetőjét. Kérünk minden érdeklődőt, hogy a tanácskozáson való részvételi szándékát minél előbb jelezze, hogy a minősítési rendszer teljes szövegét megküldhessük, és a folyó év februárjára tervezett tanácskozás pontos időpontját és helyszínét megadhassuk. E tanácskozás keretén belül a legilletékesebb magyarországi munkatársak válaszolnak majd a  feltett kérdésekre: a Martin György Néptáncszövetség  elnöke dr.Diószegi László, és titkára dr. Gaug Ágnes.(1997)


AZ ÚJ MINŐSÍTÉSI RENDSZERRŐL
Az elmúlt szombaton március 8-án (1997), az előrelátott időpontban került sor Újvidéken, a VMF és az újvidéki Petőfi Sándor MME szervezésében arra a tanácskozásra, ahol azt az új minősítési rendszert ismertették és vitatták meg, melyet Magyarországon 1996-ban léptettek életbe a néptáncegyüttesek számára. Az érdeklődők: Vajdaság 12 ME-nek művészeti vezetői ill. képviselői (mintegy harmincan) meghallhatták dr.Diószegi Lászlónak, a budapesti Marti György Néptáncszövetség elnökének ismertetőjét. Vendégünk a témával kapcsolatban bevezetőjében elmondta, hogy Magyarországon szükség mutatkozott egy új minősítési rendszer felállítására, ugyanis a régebbi elavultnak bizonyult.
A tervek szerint kétévenként kerül majd megrendezésre az a Bemutató Szinpad, ahol a néptánccsoportok szakmailag megmérettethetnek. Az új rendszer célja elsősorban az, hogy szilárd szakmai alapokra épüljön.
Számunkra leglényegesebbnek az bizonyult,hogy a szervező, a határontúli csoportok részvételét is lehetővé kívánja tenni, és tulajdonképpen ez is volt tanácskzásunk lényege: az érdekeltek a témáról a legilletékesebbtől szerezzenek tudomást.
Az új rendszerben a szakzsűri nem csupán a koreográfiai színvonalat veszi figyelembe, hanem pontozással azt értékeli, hogy az adott csoport milyen szakmai szinten működik az előrelátott szempontok figyelembevételével, melyek a következők:

            1. Műsorszerkesztés - dramaturgia
            2. Folklorisztikai hitelesség
            3. Koreográfiai megformálás
            4. Színpadi megjelenés
            5. Ének-zenei előadás
            6. Előadói színvonal

Elhangzott továbbá, hogy a résztvevők nem kapnak díjakat, tehát pénzbeli jutalmat sem. Az értékelés szerint a csoportok a következő minősítést kaphatják meg oklevél formájában: kiválóan minősített 130-150 pont, minősített 100-130 pont, a 100 pont alatti csoportok részvételi plakettet kapnak. Videobemutatón példát is láthattak a résztvevők a témára.
Az új minősítési rendszer felállításának szükségességéről vidékünkön, a megjelentek már a helyszínen pozitívan nyilatkoztak, ezért az a határozat született, hogy a Bemutató Színpad még ez év folyamán megrendezésre kerül Vajdaságban is, s ennek értékelése az 1996-os magyarországi, azonos rendezvény összesített eredménylistájának lesz része.
A jelenlévők úgy ítélték meg, hogy hasonló jellegű tanácskozásra évente több alkalommal is szükség lenne, hogy a néptánc körül felmerülő problémákra megoldást találjanak, és az érdeklődők értesüljenek mind a hazai, mind a külföldön zajló rendezvényekről, ill. az azokon való részvétel lehetőségeiről.

(Raj Rozália)

Bemutató színpad
 * 1997 *
A Vajdasági Magyar Folklórközpont 1997. január 26-án megtartott elnökségi ülésén az a határozat született, hogy a szervezet nevében felkérik Brezovszki Rolandot a BEMUTATÓ SZINPAD rendezvény lebonyolításának vállalására, továbbá, hogy a társszervező és kivitelező az újvidéki Petőfi Sándor M. M. E. legyen.
Eztkövetően már a tavasszal Újvidéken szerveztek egy tanácskozást a néptáncegyüttesek új minősítési rendszeréről, ahol a Martin György Néptánc Szövetség elnöke, Diószegi László tartott alapos ismertetést, majd válaszolt a feltett kérdésekre. Már azon az összejövetelen, nagy érdeklődés mutatkozott a témával kapcsolatban, és a jelenlévők üdvözölték a VMF kezdeményezését, a Bemutató színpad c. rendezvény Vajdaságban való megszervezését.  A megállapodás értelmében, a Vajdasági Magyar Folklórközpont vállalta a hazai megszervezést, míg a Martin Szövetség a zsűriről gondoskodna (azonos számban, összetételben az anyaországival) és Csasztvan Andrást bízta meg, hogy a szövetség nevében majd irányítsa az előkészületeket.
A kitűzött dátum 1997. november 8., Újvidék. Bővebb információt Brezovszki Rolandtól lehet kapni a 024/715-023-as telefonon. Várjuk az érdeklődők jelentkezését.

KIVÁLÓAN MINŐSÜLT

1997. november 8-án, szombaton délután 2 órától 6-ig tartott Újvidéken az Országos Bemutató Színpad - a magyar néptáncegyüttesek új minősítését adó rendezvény. A megmérettetést vállaló 8 csoport megfelelt az elvárásoknak. A zsűri pozitíven értékelte az együttesek szakmai munkáját, ugyanakkor a hiányosságokra is rámutatott, és hasznos útmutatóval is szolgált.  A zsűri tagjai Diószegi László, a Martin György Néptáncszövetség elnöke, továbbá Csasztvan András, Dévai János és Végső Miklós voltak. Az együttesek minősítése a következőképpen alakult: a nagybecskereki (75 ponttal) és a péterrévei (89 ponttal) együttes RÉSZTVETT, a kupuszinai Petőfi S. M. E. (116 ponttal), a temeriniek (111 ponttal), az újvidékiek (111 pont-tal) és a szabadkaiak (116 ponttal) MINŐSÜLTek, a topolyai (137 ponttal) és a kupuszinai Hagyományőrző Együttes (133 ponttal) KIVÁLÓNAK MINŐSÜLT.

MINDENKINEK GRATULÁLUNK, ÉS TOVÁBBI JÓ MUNKÁT KÍ VÁNUNK!
Az Újvidéki Színházban megrendezett, szakmailag nagyon fontos esemény, telt ház előtt zajlott, melyet az Újvidéki Televízió is felvételezett.
A rendezvény a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztálya támogatásával jött létre, melyet ezennel is tisztelettel megköszönünk!
*********************************************************
* 1999 *
 
BEMUTATÓ SZÍNPAD Vajdaságban is
A budapesti Martin György Néptáncszövetség és a szabadkai székhelyű Vajdasági Magyar Folklórközpont együttműködésének köszönhetően ez év november 27-én, immár második alkalommal zajlott sikerrel a VAJDASÁGI BEMUTATÓ SZÍNPAD elnevezésű rendezvény. Támogatónk ezúttal az Illyés Közalapítvány, valamint a Martin György Néptáncszövetség volt. Mint két évvel ezelőtt, úgy ez alkalommal is, az esemény  Újvidéken az ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZban zajlott a helyi Petőfi Sándor M.M.E. szervezésében.
Folklórközpontunk felhívására 6 olyan néptánccsoport jelezte részvételi szándékát, akik a Magyarországon felállított új minősítés szerint, vállalták a megmérettetést.  A minősítés lényege valójában az, hogy ösztönzést adjon a magyar néptánckúltúrát művelő együttesek színpadi bemutatóinak - azok művészi színvonalának emeléséhez, és egyben megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy a résztvevő csoportok bekerülhessenek a kárpát-medence néptáncosainak rangsorolásába.
Az a magyarországi öttagú szakzsűri bírálta el az itt látott produkciókat, amely majd az anyaországban megrendezendő Országos Bemutató Színpad rendezvény keretein belül is végzi ilyen jellegű teendőjét. A csoportokat hat szempont szerint: műsorszerkesztés, folklorisztikai hitelesség, koreográfiai megformálás, színpadi megjelenés, ének-zenei előadás, előadói színvonal; 0 és 150 pont között értékelte. Nagyszerű teljesítményt nyújtottak a csoportok, mondta bevezetőjében dr. Diószegi László a zsűri elnöke - egyben a Martin György Néptáncszövetség elnöke is - azon az értékelésen, amelyen az értékelő-bizottság valamennyi tagja: Pálffy Gyula, Pál Lajos, Csasztvan András jóindulatú bírálattal, szakmai véleménnyel látták el az együtteseket. Sajnálatunkra a két évvel ezelőtt fellépő kupuszinai, szabadkai és becskereki táncegyüttes nem volt jelen, viszont örömünkre két új együttes jelentkezett Péterrévéről és Temerinből.
És íme a megmérettettetek: a péterrévei TISZA táncegyüttes 111 ponttal MINŐSÜLT; a temerini KALALA táncegyüttes 116 ponttal MINŐSÜLT, az újvidéki CSÜRDÖNGÖLŐ táncegyüttes 118 ponttal MINŐSÜLT, a becsei SZELENCE táncegyüttes 123 ponttal MINŐSÜLT, a topolyai CIRKALOM táncegyüttes 139 ponttal KIVÁLÓAN MINŐSÜLT, és ők átvehették a Martin-Oklevelet. A  hagyományőrző együttesek kategóriájában a hertelendyfalvi Tamási Áron Sz.M.M.E. tánccsoportja 130 ponttal úgyszintén KIVÁLÓAN MINŐSÜLT, és a Muharay-Oklevelet vette át.

GRATULÁLUNK NEKIK!

Valamennyi táncegyütteseknek pedig jó felkészülést kívánunk a 2001-ben megrendezendő Vajdasági Bemutató Színpad rendezvényére.
A rendezvény az Illyés Közalapítvány támogatásával jött létre, melyet ezennel is tisztelettel megköszönünk!
 

(Raj Rozália- Szabadka)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemutató színpad
 * 2001*
2001. november hó 17-én az Újvidéki Színházban megrendezésre került ? immár harmadik alkalommal ? a néptáncosok számára létrehozott új minősítési rendszer általi megmérettetés, a Néptáncosok Országos Bemutató Szinpada. Szervezetünk az új minősítési rendszer felállításának szükségességét, az új minősítési értékelést adó program előnyeit a vajdasági magyar néptánc színvonalának növelése érdekében kezdeményezte. Ugyanis ennek elfogadása esetében, vidékünk néptáncosainak lehetősége nyílott arra, hogy megmérettesenek egy egységes (Kárpát medencei) szakmai mérce alapján. A rendezvényen való részvétel eredményeképpen pedig, az ott elért pontok alapján, csoportjaink is felkerülnek a magyar nyelvterület egységes eredménylistájára.
A minősítőre jelentkezhetett valamennyi vajdasági felnőtt magyar néptánc és hagyományőző együttes.
Minden együttesnek 20 perces (maximum 30 perc) szerkesztett (nonn-stop) műsort kellett bemutatnia (hagyományőrzőknek 10, max. 20 perc) amelyben nem szerepelhetett önálló zenekari, vagy más betétszám (amennyiben dramaturgiailag nem szerves része a produkciónak).
Az eddigi rendezvényeknek már megmutatkozott a gyakorlati eredménye. Pl.: vidékünkön az elmúlt esztendőben a bácstopolyai ?kiválóan minősült? Cirkalom táncegyüttes eljutott a budapesti Néptáncantológiára (legrangosabb magyar néptáncrendezvény). A kupuszinai hagyományőrző együttes is több rangos rendezvényre kapott meghívást az elmúlt esztendőben.
Az idén kilenc, Vajdaság különböző területeiről érkezett, együttes vállalta a megmérettetést.
 
1. Csűrdöngölő táncegyüttes-Újvidék
2. Tisza népi együttes-Péterréve
3. Petőfi Sándor ME Hagyományörző tánccsoport-Bácskertes
4. Kisbokréta táncegyüttes-Ada
5. Szelence táncegyüttes-Becse
6. Cirkalom táncegyüttes-Topolya
7. Kalala táncegyüttes-Temerin
8. Róna táncegyüttes-Kikinda
9. Tamási Áron Székely-Magyar ME hagyományörző táncegyüttese- Hertelendyfalva
A rendezvényen összesen 350 résztvevő volt.
A műsort 5 tagú magyarországi zsűri kísérte figyelemmel. Tagjai: Diószegi László, Stoller Antal, Csasztvan András, Pál Lajos és Csasztvanné Vass Edit.

A zsűri kizárólag a színpadon látott műsor művészi összhatását értékeli 6 szakmai szempont alapján:
 

1. műsorszerkesztés, dramaturgia;
2. folklorisztikai hitelesség;
3. koreográfiai megformálás;
4. színpadi megjelenés;
5. ének-zenei előadás;
6. előadói színvonal
Az együttesek pontozása a következőképp alakult
(az alábbi táblázat az elmúlt két minősítő eredményeit is tartalmazza).
 
EGYÜTTESEK
PONTSZÁMOK
1997. nov. 8.
PONTSZÁMOK
1999. nov. 27
PONTSZÁMOK
2001. nov. 17.
Nagybecskerek 
Petőfi M.E.
75
-
-
Péterréve 
Tisza t.e.
89
111
117,5
Temerin 
Kalala t.e.
111
116
105,5
Újvidék                Csűrdöngölő t.e.
111
118
117
Szabadka 
Róna t.e.
116
-
-
Topolya 
Cirkalom t.e.
137
139
140
Kupuszina           Hagyományőrzők
133
-
137
Kupuszina           Petőfi Sándor M.E.
116
-
-
Hertelendyfalva   Hagyományőrzők
-
130
136
Becse 
Szelence t.e.
-
123
119
Ada 
Kisbokréta t.e.
-
 
115,5
Kikinda 
Róna t.e.
-
-
100
 

A 0 ? 99 pontszámot elért együttesek a ?részt vett? kategóriába tartoznak, a 100 ? 129 pontszámot elért együttesek a ?minősült? kategóriába, míg a 130 ? 150 pontszámos együttesek a ?kiválóan minősült? kategóriába. A topolyai Cirkalom T.E. immár harmadik alkalommal került a ?kiválóan minősült? kategóriába, ami annyit jelent, hogy ők az első vajdasági együttes mely elnyerte a Martin György plakettet. Ez egy rendkívüli eredmény, Magyarországon is csak négy együttes nyerte el eddig ezt az elismerést.
Észrevételeit és tapasztalatait dr. Diószegi László, a zsűri elnöke, eképp foglalta össze: ? Az elmúlt hat évben egyértelműen és örvendetesen fejlődött az együttesek tánckéssége. Az is örvendetes számunkra, ami a korábbi években is így volt, hogy Vajdaság területén a helyi koreográfusok dolgoznak. Ez mindenképpen jó, mégha nyílván abból is fakadhatott, hogy bizonyos elzártság volt az elmúlt években. Mindig hangoztattuk, hogy jó, hogy az egész Kárpát ? medence anyagát láthatjuk ezeken a minősítéseken, viszont szomorú, hogy vajdasági anyagot nem nagyon csinálnak az együttesek. Az általános kinézete az együtteseknek nagyon szép volt, elsősorban a hajviseletre, a befésülésre, a sminkre gondolok, viszont elmarad a várakozástól a ruházkodásuk. Ez nem elsősorban pénz kérdése. Hiszen látni lehetett, hogy költséges ruhákban léptek fel az együttesek, a minősége, a szakmiai színvonala a rossz. Erre kellene nagyobb gondot fordítani. Végezetül pedig néhány szót a zenei részről: egyértelmű, hogy nagyon igényes, jó népzenei együttesek vannak itt Vajdaságban. Annak is örültem, hogy ezek jó kísérőzenekarok, tehát nem önmagukban muzsikálnak, hanem nagyon jó tánc alá muzsikálás folyik. A magyarországi táncegyüttesekkel összehasonlítva udvariasság nélkül mondhatom, hogy minőségben talán a ruházkodás tekintetében van elmaradás, egyébbként teljesen azon a szinten mozognak mint a magyarországi együttesek. Nagyon nagy öröm az is, hogy az elmúlt hat évben nem létszám csökkenés tapasztalható, hanem inkább a növekedés. Ilyen pl. az újvidéki csoport, amely hat évvel öt párral jött, most pedig nyolc párt láthattunk. Az is dicséretre méltó, hogy évről évre növekszik azoknak az együtteseknek a száma, amelyek merik vállalni az e fajta megmérettetést.?
 

Újvidék, 2001. dec. 28.                                     Kis Zselykó és Kovács Zsuzsanna
                                                                                                 szervezők
                                                                                        a VMF megbízottjai

A rendezvény főtámogatója:

* Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, obrazovanje i nauku AP Vojvodina - Újvidék
* ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY - Budapest

 vissza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÉPTÁNCOSOK ORSZÁGOS 
BEMUTATÓ SZÍNPADA
*********Vajdasági Minősítő Fesztivál *********
 (Újvidék, 2003. November 15.)
 
 
Az együttesek pontozása a következőképp alakult
(az alábbi táblázat az elmúlt három minősítő eredményeit is tartalmazza).
 
EGYÜTTESEK
PONTSZÁMOK
1997. nov. 8.
PONTSZÁMOK
1999. nov. 27
PONTSZÁMOK
2001. nov. 17.
PONTSZÁMOK
2003. nov. 15.
Nagybecskerek 
Petőfi M.E.
75
-
-
----
Péterréve 
Tisza t.e.
89
111
117,5
119,5
Temerin 
Kalala t.e.
111
116
105,5
-------
Újvidék                Csűrdöngölő t.e.
111
118
117
120
Népkör Táncegyüttes Szabadka 
(Róna t.e.)
116
-
-
133
Topolya 
Cirkalom t.e.
137
139
140
141
Kupuszina           Hagyományőrzők
133
-
137
-----
Kupuszina           Petőfi Sándor M.E.
116
-
-
-------
Hertelendyfalva   Hagyományőrzők
-
130
136
116
Becse 
Szelence t.e.
-
123
119
116
Ada 
Kopogtató t.e.
104,5
Ada 
Tarsóka
120,5
Ada 
Kisbokréta t.e.
-
 
115,5
-------
Kikinda 
Róna t.e.
-
-
100
--------
Pancsova 
Maroknyi t.e.
101,5
Csantavér  
Nefelejcs t.e.
Részt vett
 
A program a következő volt
Szelence Táncegyüttes ? Becse (Petőfi Sándor MMK) 

A műsor címe: Napra csillag jár az égen 
A műsort összeállította: Kisimre Árpád 
Együttesvezetők: Kisimre Szerda Anna, Kisimre Árpád 

Moldvai táncok 
Koreográfus: Kisimre Árpád 

Magyarszentbenedeki táncok 
Koreográfus: Kisimre Árpád 

Somogyi üveges tánc 
Koreográfus: Kisimre Árpád 

Tyukodi táncok 
Koreográfus: Szappanos Tamás 

Kísérő zenekar: Szerda banda és a Csalóka együttes 

Maroknyi Táncegyüttes ? Pancsova (Petőfi Sándor ME)
A műsort összeállította: Varga Krisztina, Kiss Árpád
Együttesvezetők: Varga Krisztina, Kiss Árpád
Somogyi táncok
Koreográfus: Lukács Imre
Sárközi karikázó
(a koreográfus nincs megnevezve)
Szatmári verbunk
(a koreográfus nincs megnevezve)
Vajdaszentiványi táncok
Koreográfus: Kiss Árpád
Kísérő zenekar: Torontál együttes
Csűrdöngölő Táncegyüttes-Újvidék (Petőfi Sándor MME)
A műsort összeállította: Kiss Zsélykó
Együttesvezető: Kiss Zsélykó
Bogártelki táncok
Koreográfus: Kocsán László, Kuli Orsolya
Saroglyás tánc
Koreográfus: Nagy Zoltán József
Sárközi verbunk, csárdás és cinegés
Koreográfus: Kiss Zsélykó és Kovács Zsuzsanna
A nagybődi dobogós kőhídnál?
Koreográfus: Furik Rita
Kísérő zenekar: Forgatós együttes és Csalóka együttes
A Tamási Áron SZMME Hagyományőrző Tánccsopotja
A műsor címe: Guzsalyosban voltam az este
A műsort összeállította: Kerekes Homonay Klára
Együttesvezető: Kerekes Homonay Klára
A műsor hertelendyfalvi szokást mutat be Varga Sándor gyűjtéséből.
Kísérő zenekar: Az együttes zenekara
Kopogtató Táncegyüttes ? Ada ( Aranykapu ME) 
A műsort összeállította: Savelin László 
Együttesvezető: Sóti Éva 

Széki táncok 
Koreográfus: Savelin László 

Szatmári táncok 
Koreográfus: Savelin László 

Dél-alföldi táncok 
Koreográfus: Savelin László 

Rábaközi táncok 
Koreográfus: Savelin László 

Kísérő zenekar: Csalóka együttes 

Tarsóka Táncegyüttes ? Ada ( Vadvirág Hagyományápoló kör )
A műsort összeállította: Lukács Imre
Együttesvezetők: Szabó Hermina és Varga Viola
Dél-alföldi táncok
Koreográfus: Lukács Imre
Galgamenti csárdás és bukós
Koreográfus: Lukács Imre
Sobri verbunk és rábaközi dus
Koreográfus: Lukács Imre
Bodrogközi táncok
Koreográfus: Lukács Imre
Kísérő zenekar: Szökős banda
Cirkalom Táncegyüttes ? Topolya ( Kodály Zoltán MMK)
A műsor címe: Hazajövet
A műsort összeállította: Kisimre Árpád, Savelin László
Együttesvezetők: Kisimre Árpád, Savelin László
Játékok és táncok Kutasföldről
Koreográfus: Lévai Péter és Kiss Zsuzsanna
Ördöngősfüzesi táncok 9 perc
Koreográfus: Lévai Péter és Kiss Zsuzsanna
Nagyecsedi botoló és verbunk
Koreográfus: Végső Miklós
Szeremlei táncok
Koreográfus: Lévai Péter és Kiss Zsuzsanna
Kísérő zenekar: Csalóka együttes és a Forgatós együttes
Nefelejcs Tánccsoport ? Csantavér (Mendicus MK)
A műsor címe: Bőgőtemetés
A műsort összeállította: Pintér Magdolna
Együttesvezető: Pintér Magdolna
A műsor csantavéri szokást mutat be Mezei Péter, Mezei Margit és
Huszár Ferenc gyűjtéséből.
Kísérő zenekar: Mendicus tamburazenekar

Tisza Néptánccsoport ? Péterréve ( Tisza ME ) 
A műsort összeállította: Savelin László 
Művészeti vezető: Kódé Károly 
Csoportvezetők: Zellei Zsuzsanna, Savelin László 

Mezőségi táncok 
Koreográfus: Lévai Péter 

Bagi mulatság 
Koreográfus: Savelin László és Zellei Zsuzsanna 

Csallóközi táncok 
Koreográfus: Savelin László és Zellei Zsuzsanna 

Szatmári fonó 
Koreográfus: Savelin László és Zellei Zsuzsanna 

Kísérő zenekar: Csalóka együttes 

Népkör Táncegyüttes ? Szabadka. ( Népkör MMK )
A műsor címe: ?Emlékek?
A műsort összeállította: Brezovszki Roland és Brezovszki Tamara
Szaktanácsadó: Mihályi Gábor, Káló Béla
Együttesvezető: Brezovszki Roland
?Ketten??
Koreográfus: Brezovszki Roland és Brezovszki Tamara
?Moldvai táncok?
Koreográfus: Vörös Árpád, Diószegi László koreográfiája alapján
?Két tánc?
Koreográfus: Mihályi Gábor
?Geszterédi torony de messzire ellátszik?
Koreográfus: Spisák Krisztina, Teremi László
Kísérő zenekar: Juhász banda és a Szökős zenekar
 
 
Magyar Szó 
2003. november 19. 
Negyedszer is topolyai győzelem
Néptáncosok vetélkedője Újvidéken

Az Újvidéki Színház szombaton népzenétől és énekhangtól volt hangos. A népes közönség és az öttagú magyarországi szakbizottság előtt tíz vajdasági táncegyüttes vetélkedett egymással a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán, melyet negyedik alkalommal rendeztek meg a Vajdasági Magyar Folklórközpont kezdeményezésére a budapesti Martin György Néptáncszövetség társszervezésében és támogatásával. 
A különböző népviseletekbe öltözött csoportok délelőtti főpróbái után délután elsőként az óbecsei Petőfi Sándor ME Szelence csoportja lépett fel Kisimre Árpád vezetésével, majd a Szerda és a Csaló együttes kíséretével lépett színpadra, azt követte a pancsovai Petőfi Sándor ME Maroknyi csapata Varga Krisztina és Kis Árpád vezetésével, a nagybecskereki Torontál együttes kíséretével mutatkozott be a közönségnek. Az újvidéki Petőfi Sándor MME Csürdöngölő táncegyüttese Kiss Zselykó szerkesztésével, valamint a Csalóka zenekar és Klemm Katalin közreműködésével, a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely MME Hagyományápoló együttese pedig Kerekes Homonai Klára vezetésével lépett közönség elé. Adáról két táncegyüttes vállalkozott a megmérettetésre, az Aranykapu ME Kopogtató táncegyüttese Savelin László összeállításával és a Csalóka zenekar kíséretével, a Vadvirág Hagyományápoló Kör Tarsóka táncegyüttese pedig Lukács Imre szerkesztésével és a Szökős népzenei együttes közreműködésével mutatta be tánctudását. A topolyai Kodály Zoltán MM Kör Cirkalom táncegyüttese Kisimre Árpád és Savelin László vezetésével vett részt a vetélkedőn, a tánccsoportot a Csalóka zenekar és társai kísérték, a csantavéri Mendicus Kör Nefelejcs tánccsoportja a csantavéri tamburazenekar kíséretében Pintér Magdolna összeállítását mutatta be, a péterrévei Tisza ME néptáncegyüttesének szintén a Csalóka zenekar húzta a talpalávalót, míg a szabadkai Népkör Néptáncegyüttese Brezovszki Roland és Tamara összeállításával mutatkozott be, őket a Juhász banda és a Szökős zenekar kísérte. 
A magyarországi szakbizottság tagjai: Pál Lajos népzenész, Ratkó Lujza néprajzkutató és koreográfus, Csasztvan András néptáncpedagógus, Merczel István koreográfus, valamint dr. Diószegi László koreográfus, egyben a zsűri elnöke a 20 perces összeállítást hat szempont alapján minősítette. A zsűritagok a produkciók után egyenként értékelték a fellépő táncegyüttes műsorszerkesztését, dramaturgiai, folklorisztikai hitelességét, koreográgiai megformálását, színpadi megjelenését, ének-zenei előadását, valamint előadói színvonalát. A végső döntés értelmében az idén a topolyai tánccsoport 141, valamint a szabadkai csapat 133 ponttal kiválónak minősült, így a csoportvezetők átvehették a Martin-oklevelet. A többi táncegyüttes minősült, míg a csantavéri Nefelejcs tánccsoport részt vett a megmérettetésen. 
A kétévente megrendezésre kerülő vetélkedőn a topolyai Cirkalom táncegyüttes negyedszer érdemelte ki a zsűri elismerését, míg a szabadkai Népkör együttese először vehette át az elismerő oklevelet. 
A rendezvényt a vajdasági oktatási és művelődési titkárság, a budapesti Illyés Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, továbbá az újvidéki Daniel-print, a Pavel Jozef ?afárik Szlovák Művelődési Egyesület és a szintén újvidéki Unit-desing támogatta. 

APRÓ Anikó 
 
 

A topolyai Cirkalom táncegyüttesnek nyolc éve nincs 
 
 
 
A szabadkai Népkör Néptáncegyüttes először érdemelte ki a Martin-oklevelet 
 
 
 
Hertelendyfalváról a Hagyományápoló együttes guzsalyasai léptek közönség elé 
 
 
Az újvidéki Petőfi Sándor MME Csürdöngölő együttese elnyerte a közönség tetszését 
 
 
 
A zsűri elismerően vélekedett a pancsovai Maroknyi tánccsoportról 
 
 
 
Magyar Szó 
2003. november 19. 

Örömkönnyek 
A szabadkai Népkör kiválóan minősült a hétvégi rangos néptáncvetélkedőn 
 

A szabadkai Népkör Magyar Művelődési Egyesület tagjai a hét végén könnyes szemmel érkeztek haza Újvidékről. Szerencsére ezek az öröm könnyei voltak, hiszen a budapesti Martin György Néptáncszövetség szervezésében a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán a Népkör néptáncegyüttese először minősült kiválóan. Nagy eredmény és fontos állomás ez a Népkör életében, ugyanis az öttagú zsűri, amely hat szempont alapján vizsgálta a produkciót, alig talált kivetnivalót a műsorukban. A néptánccsoportot a Juhász zenekar kísérte, Juhász Gábor vezetésével, valamint a Szederinda népdalkórus tagjai. A Népkör Emlékek című műsora egy összefüggő, 25 perces előadás, amely alatt a gyerekeknek többször ruhát kellett váltani, 2-3 perc alatt, ami bizony nem egy könnyű feladat. A néptánccsoport vezetői, Brezovszki Roland és Tamara elégedetten meséltek élményeikről:-- A Népkör először 1997-ben vett részt ezen a megmérettetésen, akkor minősült táncegyüttessé avatták, aztán a későbbi években nagy generációváltáson ment keresztül a tánccsoport, emiatt nem neveztünk be a versenyre. Bár a mostani tánccsoport java része mindössze 3 éve táncol, mégis úgy éreztük nem szabad kihagyni az idei alkalmat. Szerencsére jól gondoltuk, hiszen a 10 csoport közül, 133 ponttal kiválóan minősült táncegyüttessé váltunk. Ettől nagyobb elismerést nem kaphatunk. Persze voltak építőjellegű kritikák, amelyeket megbeszéltünk egymás között. A legnagyobb nyeremény szerintem viszont az, hogy azóta megváltozott a csoport hozzáállása, s ezek után nagyobb odafigyeléssel fogunk dolgozni. -- mondta Brezovszki Roland. 
-- Sokkal nagyobb munkát, erőfeszítést igényel majd az elkövetkező év, hiszen ezt az eredményt könnyebb elérni, mint megtartani. Nekünk a következő évben még jobban kell teljesítenünk, hogy ne veszítsük el ezt a kitüntetést. Abból is látszik, hogy mennyire színvonalas ez a rendezvény, hogy egész Vajdaságból mindössze 10 csoport érezte úgy, hogy tud valamit nyújtani ezen a megmérettetésen. 
A Népkörnek tulajdonképpen az a feladata, hogy a hagyományokat ápolja. A táncot mint művészetet ilyen szinten nem műveli senki. A mai fiatalság néha azt sem tudja mi a célja, ezért mi lehetőséget adunk nekik a szórakozásra, barátok szerzésére, tanulásra -- tette hozzá Tamara. 
-- Hatalmas előrelépés ez az elismerés, s ezt nem érdemeltük volna ki, ha nincsenek a kitartó táncosok, és ha nincs a Népkör vezetősége. Ezért hálás köszönet nekik, mondták a tánccsoport vezetői. 

tm 

 
Családi KÖR, 2003. november 20.
Szakmai megmérettetés
A negyedik alkalommal megrendezett Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán 10 együttes vett részt

A Vajdasági Magyar Folklórközpont és a budapesti Martin György Néptáncszövetség szervezésében negyedízben rendezték meg november 15-én, az Újvidéki Színházban telt ház előtt a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadát, azt a nagyszabású rendezvényt, amely lehetőséget nyújt az érdekelt néptáncegyütteseinknek tudásuk és ügyességük magas szakmai mércék alapján történő megmérettetésére. A házigazda szerepét ezúttal is az újvidéki Petőfi Sándor MME vállalta.
A Vajdaságban működő magyar tánccsoportok legjelentősebb rendezvénye már több évtizede a Gyöngyösbokréta, s annak ellenére, hogy szakemberek véleményezik a látottakat, már évek óta foglalkoztatta az együttesvezetőket egy más szakmai megmérettetési lehetőség is. Miután Magyarországon ?megreformálódott? a néptáncmozgalom, az együttesek régi minősítőjének megszűnése után a szakmabeliek felhívást tettek közzé többek között a határon túli magyar néptánc és hagyományőrző együttesek részére is, hogy vegyenek részt az új minősítési értékelést adó Országos Bemutató Színpad elnevezésű rendezvényen. A Kárpát-medence magyar nyelvterületére kiterjedő vetélkedőt nálunk a Vajdasági Magyar Folklórközpont kezdeményezésére, a budapesti Martin György Néptáncszövetség társszervezésében és támogatásával először 6 évvel ezelőtt tartották meg. A páros évek magyarországi minősítőjével ellentétben Vajdaságban minden páratlan évben rendezik meg. A vetélkedőn a néptánccsoportok szakmailag megmérettethetnek, a minősítés lényege pedig az, hogy ösztönzést adjon a magyar néptánckultúrát művelő együttesek színpadi bemutatóinak ? azok művészi színvonalának emeléséhez, és egyben megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy a résztvevő csoportok bekerülhessenek a Kárpát-medence néptáncosainak rangsorolásába.
Az első alkalommal, 1997-ben a megmérettetést 8 vajdasági csoport vállalta, valamennyi megfelelt az elvárásoknak. A zsűri pozitívan értékelte az együttesek szakmai munkáját, ugyanakkor a hiányosságokra is rámutatott, és hasznos útmutatóval is szolgált. 1999-ben 6, 2001-ben 9 együttes szerepelt az Országos Bemutató Színpadon. Az idén 10 néptánccsoport nevezett be a vetélkedőre.
Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Szelence tánccsoportja Kisimre Árpád és Kisimre Szerda Anna vezetésével lépett fel, műsorukat Kisimre Árpád szerkesztette, egyebek között moldvai és tyukodi táncokat adtak elő. A Szerda banda kísérte őket. A pancsovai Petőfi Sándor ME Maroknyi csoportját Varga Krisztina és Kiss Árpád vezeti, ők szerkesztették a produkciót, melyben somogyi táncot, sárközi karikázót, szatmári verbunkost láthatott a közönség. A Maroknyi csoportot a nagybecskereki Torontál együttes kísérte. Az újvidéki Petőfi Sándor MME Csűrdöngölő tánccsoportját Kis Zselykó vezeti, a műsort is ő állította össze. Az újvidéki táncosoknak a talpalávalót a Csalóka zenekar szolgáltatta. A hertelendyfalvi Tamási Áron Székelymagyar ME hagyományápoló tánccsoportja Kerekes Homonnay Klára vezetésével és műsorával lépett fel, melynek címe: Guzsalyasban voltam az este. Adáról két együttes érkezett. Az Aranykapu ME Kopogtató csoportját Sóti Éva vezeti, Savelin László összeállításában egyebek között széki, szatmári és dél-alföldi táncokat láthattunk. A Vadvirág Hagyományápló Kör Tarsóka táncosai Lukács Imre műsorösszeállításával szerepeltek. Szabó Hermina és Varga Viola vezetésével dél-alföldi, Galga menti csárdást és bukóst, valamint sobri verbunkot, rábaközi dúst, végül bodrogközi táncokat láthattunk előadásukban. Közreműködött a Szökős népzenei együttes. A műsorban követte őket a topolyai Kodály Zoltán MMK Cirkalom néptáncegyüttese, vezetőjük Savelin László és Kisimre Árpád. Produkciójuknak a Hazajövet címet adták, először játékokat és táncokat láttunk Kutas földről, ezt követően ördöngős füzesi táncok, majd nagyecsedi botoló és verbunk következett a Csalóka zenekar és társai kíséretében. A csantavéri Mendikus Művelődési Központ Nefelejcs csoportja bőgőtemetést mutatott be, a műsort a csoportvezető Pintér Magdolna állította össze, muzsikált a csantavéri tamburazenekar. A péterrévei Tisza ME néptánccsoportja mezőségi táncokkal kezdte fellépését, ezt követően bagi mulatságot láthattunk, majd csallóközi és szatmári táncok következtek. A szombat esti műsort a szabadkai Népkör táncosai zárták, műsorukat, melynek az Emlékek címet adták, Brezovszki Roland és Brezovszki Tamara szerkesztette, ők az együttes művészeti vezetői is. Somogyi, moldvai, Küküllő menti és nyírségi táncokat láthattunk. Őket a Juhász banda, a Szökős együttes, Varga Attila és Kurina Mihály kísérte, a zenekar vezetője Juhász Gábor.
A magyarországi szakbizottság azaz Pál Lajos, Ratkó Lujza, Csasztvan András, dr. Diószegi László és Merczel István, az alábbi szempontok alapján értékelte a bemutatott 20?20 perces terjedelmű produkciókat: műsorszerkesztés, dramaturgia, folklorisztikai hitelesség, koreográfiai megformálás, színpadi megjelenés, ének-zenei előadás és előadói színvonal.
A zsűri döntése értelmében a topolyai Cirkalom és a szabadkai Népkör néptánccsoportja kiválóan minősült, az óbecsei Szelence, a pancsovai Maroknyi, az újvidéki Csűrdöngölő, az adai Aranykapu, az adai Tarsóka, a hertelendyfalvi és a péterrévei csoport minősült, a csantavéri táncosok pedig részt vettek a rendezvényen.
A szakbizottság egyöntetűen pozitívan értékelte a látottakat, és azt, hogy egyre több csoport vállalja és képes is a megmérettetésre. Magyarországon kívül ez ideig csupán Vajdaságban szervezték meg a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadát, a tervek szerint jövőre talán Erdélyben is sok kerül az ilyen jellegű versenyre.
Az újvidékieknek hamarosan alkalmunk lesz ismét látni a fellépők egy részét, november 30-án a péterrévei, óbecsei, topolyai és az újvidéki együttes közös műsorral kedveskedik majd a néptánckedvelőknek.
A pénz igenis boldogít!

Ha szem előtt tartjuk, hogy a tervezett, az egész Kárpát-medencére kiterjedő rendezvényt Magyarországon kívül csak Vajdaságban szervezik meg, és évről évre mind több csoport meri vállalni a megmérettetésnek e formáját, akkor valamennyi együttes elismerést érdemel. Ellentétben a jól ismert szólással, esetükben azonban a pénz igenis boldogít! Ahol van, ott fizethetik az oktatók képzését, a táborokban való részvételt, a külföldi szerepléseket, megvehetik a drága viseletet... Akiknek ez nem adatik meg - és ők vannak többen -, azoknál szinte hiábavalónak tűnik az igyekezet, a szorgalom, a kitartás. Egyáltalán nem mellékes, hogy a bemutató színpadon hogyan szerepelnek. Itt nem kapnak ugyan se pénzt, se jutalmat, de a kiváló minősítés megszerzésével jóval nagyobb eséllyel pályázhatnak pénzért a különféle alapítványoknál (is). És így bezárul a kör. 

ERDŐSI LOC Valéria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
NÉPTÁNCOSOK ORSZÁGOS 
BEMUTATÓ SZÍNPADA
*********Vajdasági Minősítő Fesztivál *********
 (Újvidék, 2005. November 19-20.)
 
 Magyar Szó,  2005. december 02., péntek 
KÖZÉLETI NAPILAP - ONLINE http://www.magyar-szo.co.yu
Topolyai Cirkalom - ötödször is
Az idei Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán
tizenegy együttes közül négy kiválónak minősült
A magyarországi Néptáncosok Országos Bemutató Színpadát ötödik alkalommal szervezték meg Vajdaságban, tizenegy együttes közül négy kiválóan minősült. A rendezvényt minden köztes évben szervezik Vajdaságban, páros évben pedig Magyarországon. A megmérettetést a Vajdasági Magyar Folklórközpont és a magyarországi Martin György Néptáncszövetség szervezte. 

A topolyai Cirkalom az egyetlen táncegyüttes a Kárpát-medence területén, amelyet az idén ötödször minősült kiválónak. A társművészeti vezetőtől, Savelin Lászlótól megtudtuk, az idei félórás műsort a december 5-ei népszavazás ihlette, amelynek eredménye érzékenyen érintette őket. 

- Se országom, se hazám címet adtuk a félórás műsorunknak, amely a trianoni békétől napjainkig dolgozza fel a magyar nemzet sorsát. Két nagy koreográfia volt a műsorban, az egyik az ördöngős füzesi táncok, amelyet Lévai Péter és Kiss Zsuzsanna koreografált, valamint a gömöri táncok, amelyet Furik Rita és Richtarcsik Mihály készített. Emellett volt benne egy doroszlói lánykarikázó is. A műsor elején és végén pedig a régebbi koreográfiáinkból voltak táncrészletek, amelyek az elején az együttélést, a végén pedig a széthúzást szimbolizálják. Igyekeztünk belevonni a vajdasági falvakat is, és terveink között szerepel, hogy készítünk egy tisztán doroszlói táncokból álló koreográfiát - mondta Savelin László. 

Az újvidéki Csűrdöngölő a minősítő műsorban négy számmal készült, egy kalocsaival, egy marossárpatakival, egy doroszlóival és egy magyarbődi tánccal. 

- A műsor keretcíme Hazánkról, hazáinkról volt, hiszen ha megnézzük a táncokat, akkor Kalocsa Magyarországon van, a marossárpataki táncok erdélyiek, a doroszlói Vajdaság, a Magyarbőd pedig egy felvidéki falu. Ezzel is azt a hitünket, érzésünket adjuk át, hogy határok nélkül mi, magyarok összetartozunk. Magát a műsort Kovács Zsuzsanna és jómagam álmodtuk meg. A koreográfiákat Harangozó Krisztina, Nagy Zoltán József, Mosóci Lívia, Dudás Dániel és Furik Rita készítették. Az újvidéki néptáncegyüttes számára hatalmas ugrás ez, hiszen 15-16 ponttal többet értünk el az idén, mint két évvel ezelőtt. Ezt az eredményt meg is kell tartani, és az együttes azon van, hogy egy egyórás műsort készítsen el - mondta Kiss Zselykó, a Csűrdöngölő táncegyüttes vezetője. 

A szintén kiválónak minősült óbecsei Szelence tíz éve él és működik. Ez volt a negyedik országos bemutató színpad, amelyen részt vettek, és az első alkalom, hogy kiválónak minősültek. 

- A táncegyüttes olyan fiatalokból áll, akik gyerekkoruk óta táncolnak. Az, hogy bekerülhettünk az élmezőnybe, az valahol a koreográfiának is köszönhető. A műsor címe Amerre én járok... volt, ami egy betyár utazását mutatja be, csikós koreográfia. Tyukodi, szilágysági és dél-alföldi táncokat adtunk elő, Szappanos Tamás, Lévai Péter, Kiss Zsuzsanna, Kisimre Árpád és Anna koreografálásában. A továbbiakban még több munka előtt áll az együttes, hiszen ezt az elismerést meg is kell tartani - mondta az együttes vezetője, Kisimre Árpád. 

A szabadkai Róna néptáncegyüttes is folyamatosan részt vesz a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán. Az idén egy különleges produkcióval készültek, archív felvételekkel kombinálták a táncokat. 

- Jelenlévő múlt címet adtuk a műsorunknak, amelyben bemutattunk két erdélyi táncot, egy boncidait, amelynek koreográfusa Szűcs Gábor és Urbán Mária, a kalotaszegi legényest Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője állította össze. Brezovszki Tamara csinált egy sárközi lánytáncot, és végül Spisák Krisztina és Teremi László egy rétközi táncával fejeztük be ezt a műsort. Az egész műsor dramaturgiai vonalának meghatározásában Mihályi Gábor volt nagy segítségünkre. Hernyák György színházi rendező pedig egy élő hajvágást iktatott be műsorunk végére. Archív felvételekkel mentünk át egyik koreográfiából a másikba, mintha egy filmet nézett volna a közönség - mondta Brezovszki Roland. 

- A sárközi az egyik leggazdagabb tánc, tele van motívummal és gyönyörű szép viselete van. A zene és a figurák is nagyon szépek, nagyon szép karikázója van, tele énekekkel, ez volt elsősorban az, ami miatt a sárközi táncok mellett döntöttem. A karikázó okozott legnagyobb gondot, hiszen itt az ének dominál. Nagyon szép hangú lányaink vannak, csak bátortalanok, és egy év el kellett ahhoz, hogy színpadra tudjuk állítani őket. A sárközi viselet három nagy alsószoknyából, egy felsőszoknyából, mellényből, pártából áll, ami nagy teher, és emellett papucsban kellett táncolni - tette hozzá Brezovszki Tamara. 

TÓMÓ Margaréta

 
A Csűrdöngölő
 
 
 

 

A Róna
 
 
 

 

A Szelence
 
 
 

 

A Cirkalom 
 
 
 
 vissza 

 
NÉPTÁNCOSOK ORSZÁGOS 
BEMUTATÓ SZÍNPADA
*********Vajdasági Minősítő Fesztivál *********
 (Újvidék, 2007. November 17-18.)

Néptáncosok Országos Bemutató Színpada
2007
F E L H Í V Á S
Martin György Néptáncszövetség - Budapest
Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ - Újvidék
Vajdasági Magyar Folklórközpont - Szabadka

 
meghív valamennyi vajdasági felnőtt magyar néptáncegyüttest és hagyományőrző csoportot, hogy vegyen részt a minősítési értékelést adó Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2007. évi fesztiválján.
A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada fesztiváljain minősülni kívánó együtteseknek olyan szerkesztett (non-stop) programot kell bemutatniuk, amelyben nem szerepelhet önálló zenekari vagy más betétszám (amennyiben az dramaturgiailag nem szerves része a produkciónak).
A táncegyüttesek 25-30 perces, legalább két tájegység táncanyagát tartalmazó műsorral, a hagyományőrző együttesek 15-20 perces, saját hagyományaikat bemutató programmal minősülhetnek.

A minősítő színhelye ezúttal is az ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ (Jovana Subotića 3-5, 21000 Újvidék)

A minősítő fesztiválra történő érvényes jelentkezés feltétele a nevezési díj (1000 din) előzetes befizetése. (Centar Narodne Umetnosti i Op?teg Obrazo vanja Mađara u Vojvodini - Novi Sad. Számla szám: 335-9687-97; naknada za uče?će na festivalu).

 
A befizetésről szóló igazolást és a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot 2007. október 5-ig a következő címre kell elküldeni: Giricz László, Milo�a Bebića 2/b, 21000 Újvidék. Csak azokat a bejelentkezésekat áll módunkban figyelembe venni, melyek 2007. október 5. 24.00-ig befutnak a megadott címre.
A bejelentkezések alapján az érdeklődő együtteseknek elküldjük a részletes programot. Minden további információ az alábbi telefonszámokon: 064/517-41-74 (Giricz László); 062/470-446 (Erdélyi Aladár)
A rendezők szándéka, hogy a minősítő fesztiválok megrendezésével lehetőséget teremtsenek a néptáncegyüttesek magas művészi színvonalú színpadi bemutatkozásához, egymás megismeréséhez és a szakmai megmérettetéshez.
A színpadon látott műsor művészi összhatását 5 tagú szakmai zsűri értékeli az alábbi szempontok alapján.
1./ Műsorszerkesztés, dramaturgia
2./ Folklorisztikai hitelesség
3./ Koreográfiai megformálás
4./ Színpadi megjelenés
5./ Ének-zenei előadás
6./ Előadói színvonal
Az egyes szempontokat figyelembe véve a zsűritagok a látottakat kategóriánként 0-5-ig pontozhatják. A maximálisan adható pontszám zsűritagonként 30 pont, összesen 150 pont.
         A bemutatót követően a résztvevő együttesek a zsűri döntését tartalmazó részletes értékelő lapot, majd a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2007 minősítő eredményét rögzítő Martin Oklevelet ? illetve Martin Hagyományőrző Oklevelet vehetnek át.
A Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán résztvevő együttesek az alábbi minősítési eredményeket érhetik el: 
    0 -   99 pont elérése esetén    -RÉSZT VETT -
100 - 119 pont elérése esetén   - MINŐSÜLT EGYÜTTES-
120 - 129
pont elérése esetén   - JÓL MINŐSÜLT EGYÜTTES-
130 - 150 pont elérése esetén   - KIVÁLÓAN MINŐSÜLT EGYÜTTES-
Három egymást követő alkalommal megszerzett "Kiválóan Minősült" címért az együttesnek Martin Plakettet adományozunk.
A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada minősítő fesztiváljain elért eredményeket a rendezvénysorozatot követően a Martin György Néptáncszövetség honlapján közzé tesszük. 


Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2007 - Újvidék

2007. november 17-18.

P R O G R A M:

Szombat:

 

1.Tiszavirág táncegyüttes - Péterréve

Együttesvezető: Györe Ágnes

A műsort összeállította: Szugfill Zsolt

 

 

2. Rizgetős táncegyüttes - Kishegyes

Együttesvezető: Kisimre Árpád

A műsor címe: "Én is vótam, mikó vótam..."

Műsort összeállította: Kisimre Árpád és Kisimre Szerda Anna

 

 

3. Hetrefitty táncegyüttes - Magyarkanizsa

Együttesvezetők: Tóth Ágnes

A műsor címe: Táncok

A műsort összeállította: Tóth Gábor és Tóth Kata

 

 

4. Tisza néptáncegyüttes - Péterréve

Együttesvezető: Kódé Károly

A műsor címe: Örökös vándorút

A műsort összeállította: Savelin László és Zellei Zsuzsanna

 

 

5. Szelence táncegyüttes - Óbecse

Együttesvezetők: Kisimre Árpád és Kisimre Szerda Anna

A műsor címe: Így telik el

A műsort öszeállította: Kisimre Árpád és Kisimre Szerda Anna

 

 

 

Vasárnap:

 

1.Ropogó táncegyüttes - Horgos

Együttesvezető: Szécsi Zsolt

A műsort összeállította: Szécsi Zsolt

A műsor címe: Szent Iván éji tűzugrás

 

 

2. Csalogató táncegyüttes - Törökbecse

Együttesvezetők: Cseszák Balázs és Korcsik Anikó

A műsor címe: "Én is vótam, mikó vótam..."

Műsort összeállította: Cseszák Balázs és Korcsik Anikó

 

 

3. Csűrdöngölő táncegyüttes - Újvidék

Együttesvezető: Kiss Zsélykó és Kovács Zsuzsanna

A műsor címe: Harangszótol harangszóig

A műsort összeállította: Kovács Zsuzsanna és Furik Rita

 

 

4. Róna táncegyüttes - Szabadka

Együttesvezetők: Brezovszki Tamara és Brezovszki Roland

A műsor címe: ...Más(kor)

Rendezte: Hernyák György és Mezei Zoltán

 

 

5. Cirkalom táncegyüttes - Topolya

Együttesvezetők: Kisimre Árpád és Savelin László

A műsor címe: Kételegve

A műsort öszeállította: Kisimre Árpád és Kisimre Szerda Anna

 


www.vajdasagma.info 
2007. november 19. [0:57]
Lenyűgöző teljesítmény
Négy minősült és hat együttes kiválóan minősült a néptáncegyüttesek fesztiváljának vajdasági döntőjén

Véget ért a néptáncegyütteseket minősítő fesztivál vajdasági döntője, ahol szuperlativuszokban beszélt a zsűri valamennyi bemutatott produkcióról.
A 10 bejelentett csapatnak több mint a fele kiválóan minősült. A zsűri elmondása szerint nem volt nehéz a döntés, hiszen nagyon jók voltak a csoportok. Kiválóan minősült a szabadkai Róna, a topolyai Cirkalom, az újvidéki Csűrdöngölő, a kishegyesi Rizgetős, az óbecsei Szelence, a péterrévei Tisza táncegyüttes. Minősült a horgosi Topogó, a törökbecsei Csalogató, a magyarkanizsai Hetrefitty és a péterrévei Tiszavirág táncegyüttes. Spisák Krisztina első alkalommal zsűrizte a vajdasági felnőtt csoportokat, és le volt nyűgözve attól, amit látott. Meghajol az itteni táncegyüttesek és együttesvezetők, koreográfusok munkája előtt, hiszen ezekkel a produkciókkal a magyarországi élvonalbeli együttesek közé tartoznak.
Valóban lenyűgöző volt mindkét napon a csoportok teljesítménye. Gyakran éri az a vád a táncosokat, hogy a kultúrát csak táncolva őrzik, és ez nem elegendő. De ahhoz, hogy ilyen szinten táncoljanak, nagyon sok elméleti, háttértudásra is szert tesznek a táncosok. Amellett, hogy ez a kultúra hatalmas összetartó, megtartó erőt is sugároz, hiszen a közös éneklés, közös tánc élménye nem csak addig tart, amíg az előadók a színpadon vannak, hanem a mindennapokban, egy-egy felvillanó gondolatban is elő-előbukkannak. Talán nincs is értelme átmesélni a két nap élményeit, hiszen ezt látni kell. Jó lenne, ha a tíz csapat mindegyike még hosszú ideig műsoron tartaná a bemutatott félórás produkciókat, hogy minél többen részesei legyenek ennek a csodának, ami két napon át megtörtént az Újvidéki Színházban. Időnként búslakodunk afölött, hogy ezt máshol, mások nem láthatják, de lehet, hogy ez így van jól, hiszen ez az élmény, amit ezek a fiatalok képesek voltak nyújtani a két nap során, ezt csak nekünk, vajdaságiaknak jár. Legalábbis ezt reméljük. Határtól, vízumtól függetlenül egy pillanatra sem maradunk ki a Kárpát-medence kultúrájából, körforgásából, amíg ilyen csoportokkal büszkélkedhetünk. Az előadások alatt rádöbbentenek bennünket az örök emberi értékekre, az összetartásra, egymásrafigyelésre, egymás megbecsülésére. Elcsépelt szavaknak tűnnek, de nem árt újra és újra, más-más megközelítésből elgondolkodni ezeken a fogalmakon. Ha továbbra is így dolgoznak a csoportok, akkor rövidesen valamennyien a kiválóan minősült kategóriák birtokosai lehetnek. A zsűritagok maguk is csodálkoztak egy kicsit az eredménye, hiszen még két kategória létezik, a részt vett és a jól minősült, de itt a hétvégén csak két kategória volt a nyerő. Annak ellenére, hogy a megmérettetést megelőzően és a színfalak mögött már inkább lóversenyre és nem néptáncműsorra hasonlított esetenként a dolog, a színpadon csak a szép, kidolgozott, magabiztosan előadott táncanyagot láttuk. A fellépők mosolya, átélése, technikai felkészültsége mindenkit magával ragadott. Sok hivatásos együttest meghazudtoló teljesítményt volt alkalmunk látni. Fontos lenne az is, hogy azok a csoportok vagy legalább a csoportvezetők, akik nem vesznek részt ezen a fesztiválon, legalább nézőként, szemlélőként eljönnének, és végignéznék, végighallgatnák a zsűri véleményezését, hiszen ez is egy iránymutató lehet a további munkához.
Szabó Gabriella
http://www.vajdasagma.info/universal.php?rovat=cikk&ar= tukor&id=1622


Magyar Szó,  2007. november 21., szerda 
KÖZÉLETI NAPILAP - ONLINE http://www.magyar-szo.co.yu

A hat kiváló

Hatodszor tartották meg a Néptáncosok Országos Bemutatószínpadának Minősítő Fesztiválját Vajdaságban - Az újvidéki kétnapos rendezvényen tíz táncegyüttes lépett fel

Tíz éve, hogy kétévenként Vajdaságban is megrendezik a Néptáncosok Országos Bemutatószínpadának Minősítő Fesztiválját. A sorrendben hatodik fesztivál a hétvégén volt Újvidéken. A rendezvényt a budapesti Martin György Néptáncszövetség, a szabadkai Vajdasági Magyar Folklórközpont, valamint az újvidéki székhelyű Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ szervezte. A kétnapos bemutatónak az Újvidéki Színház adott otthont. A rendezvényt a Tartományi Oktatásügyi és Művelődési Titkárság, a Nemzeti Kulturális Alap és az újvidéki Unit Graphics támogatta.
Kiss Zsélykó főszervezőtől, akit a táncos világ egyszerűen Zsigának ismer, megtudtuk, hogy az itteni első minősítő fesztivál óta 18 vajdasági magyar néptáncegyüttes vállalta a megmérettetést. Az együttesek teljesítményét mint mindig, ezúttal is egy öttagú, magyarországi szakmai bírálóbizottság értékelte, és ennek alapján négy kategóriába sorolta a résztvevőket. E kategóriák: részt vett, minősült, jól minősült és kiválóan minősült. A kiválóan minősült kategóriát Vajdaságban eddig hat táncegyüttes érdemelte ki, a legújabb megmérettetésen pedig még kettő csatlakozott hozzájuk. A bírálóbizottság elnöke Diószegi László volt, tagjai pedig Demarcsek György néptáncpedagógus, Csasztvan András néptáncpedagógus, az Örökség Gyermeknéptánc-egyesület elnöke, Spisák Krisztina néptáncpedagógus és Páll Lajos népzenész.
- A megmérettetés nem kötelező, de Magyarországon is, és Vajdaságban is egyre többen jelentkeznek a minősítő fesztiválra - nyilatkozta lapunknak Diószegi László, aki történész és koreográfus is egy személyben. Magyar néptáncot és koreográfiát nemcsak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban és Japánban is tanít. Ő a Martin György Néptáncszövetség elnök.
- Valamennyi vajdasági fesztiválon jelen voltam, úgymond a szemem előtt bontakozott ki ez a rendezvény, évről évre színvonalasabbá vált, az ideiről pedig azt mondhatom, hogy a többihez viszonyítva látványos a fejlődés. Bizonyítja ezt az az adat is, hogy a tíz benevezett együttes közül hat kapott kiváló minősítést. Tíz év alatt még azt tapasztaltam, hogy a mozgalom tömegesebbé vált. Arányaiban mérve Vajdaságban több a kiváló minősítésben levő együttes, mint Magyarországon. Ez a minősítés nem örökös, nem tartható meg örökre. Ha az együttes igényli, kétévenként újra és újra meg kell szereznie. Szerintem sokkal nehezebb folyamatosan tartani egy magas szintet, mint időnként elérni azt. Nagyon megörültem, amikor a Vajdasági Magyar Folklórközpont kezdeményezésére a vajdasági táncosok is bekapcsolódtak a Kárpát-medencei mozgalomba. Ez azt jelentette számomra, hogy a vajdaságiak sem elégszenek meg a különböző tájegységek táncanyagának ismeretével, hanem a szakmai vérkeringésbe is bele akarnak kerülni. Mondhatom, nagyon jól állják ezt a próbát. Ez az egyértelmű akarás - ami a vajdasági magyarokban megvan - az, hogy a Kárpát-medencéhez, és ezen belül az egységes magyar kultúrkörhöz tartozzanak, sosem volt egyszerű, de most úgy tűnik, hogy ismét még nehezebb lesz, mert az európai és magyarországi politikusok közénk eresztik újra a vasfüggönyt. Én azt szeretném, és megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a dolog ne akadályozza meg az összetartozást és egymás megismerését.
Az idén tíz együttes jelentkezett a megmérettetésre. Péterrévéről kettő, a Tisza és a Tiszavirág, a kishegyesi Rizgetős, a magyarkanizsai Hetrefitty, az óbecsei Szelence, a horgosi Ropogós, a törökbecsei Csalogató, az újvidéki Csűrdöngölő, a szabadkai Róna és a topolyai Cirkalom. Közülük ki érdemelt kiváló minősítést? - kérdeztük Kiss Zsélykótól.
- A péterrévei Tisza táncegyüttes, továbbá a Szelence, a Rizgetős, a Csűrdöngölő, a Cirkalom és a Róna. A többi együttes minősült kategóriát ért el. Vajdaságban eddig a megmérettetések során a szakmai bírálóbizottság hat együttest nyilvánított kiválónak, hozzájuk csatlakozott most a kishegyesi Rizgetős és a péterrévei Tisza tánccsoport. Tíz év alatt összesen huszonegy táncegyüttes jelent meg a minősítő fesztiválon.
Diószegi Lászlótól és Kiss Zsélykótól megkérdeztük még azt is, hogy mire számíthatnak a jövőben azok az együttesek, amelyeknek munkáját, fellépését a legjobb osztályzattal illették? Várhatnak-e a közösségtől nagyobb támogatást, vagy mondjuk gyakoribb vendégszereplést?
Diószegi Lászlótól azt a választ kaptuk, hogy sajnos a Nemzeti Kulturális Alap még a magyarországi együtteseket sem tudja kellőképpen támogatni, mert túl kicsi az erre szánt keret.
- Nekünk a jövőben arra kell törekednünk, hogy a vasfüggöny leengedése után is fenntartsuk a kapcsolatokat. Legnagyobb rendezvényeinkre, mint például a Néptáncantológia és a Táncháztalálkozó mindenképpen meghívjuk a vajdasági együtteseket is.
- Amikor egy-egy egyesület pályázaton vesz részt és feltünteti kiváló minősítését, minden bizonnyal előnybe részesítik - gondolja Kiss Zsélykó -. Meg a különböző táncrendezvények szervezőinek sem lehet mindegy, hogy kiket szerepeltetnek. De azt hiszem, hogy ennél még fontosabb az, amit nem lehet pénzben kifejezni. A kiváló minősítéssel az együttes kap egy erőt. Minden egyes tagja és a környezet is ilyenkor érezheti, tapasztalhatja, hogyha egy közösség összefog és hatalmas erőt tud mozgósítani, akkor nagyon jókat is tud produkálni.
NÉMETH Zoltán
Fotó: Dávid Csilla

A péterrévei Tisza táncegyüttes az idén kapta meg először a kiváló minősítést


A kishegyesi Rizgetős is most remekelt először


Az újvidéki Csűrdöngölő nem először mérettette meg magát

A topolyai Cirkalom hatszor mérettetett és hatszor remekelt is


A szabadkai Róna is a legjobbak között van


Az óbecsei Szelence kiváló élményt nyújtott a fesztiválon


Péterrévéről a Tiszavirág is részt vett a rendezvényen


Az ügyes nők a borosüveggel is ügyesen tudnak bánni


Nekik van a legérdekesebb nevük: Hetrefitty


A horgosiak is nagy tapsot kaptak


EREDMÉNY
a fenti táblázatban

 

+++++++++++++++++++++++
a képes ifjúság, 2007. december 5. számának belső borító oldalai:

 

 

 

 

NÉPTÁNCOSOK ORSZÁGOS 
BEMUTATÓ SZÍNPADA
*********Vajdasági Minősítő Fesztivál *********
 ( Újvidék, 2009. november 28-29. )

 

 

NÉPTÁNCOSOK ORSZÁGOS 
BEMUTATÓ SZÍNPADA
*********Vajdasági Minősítő Fesztivál *********
 ( Újvidék, 2011. november 20. )

A műsor vasárnap 14.00-kor kezdődik, és következő a sorrend:

 

No.

Együttes

Műsoridő

1.

Csűrdöngölő táncegyüttes

30 perc

2.

Szelence táncegyüttes

26 perc

3.

TISZAVIRÁG TÁNCEGYÜTTES

25 perc

 

15 perc szünet

 

4.

Rizgetős táncegyüttes

30 perc

5.

TISZA Táncegyüttes

30 perc

 

15 perc szünet

 

6.

Csalogató táncegyüttes

25 perc

7.

Cirkalom táncegyüttes

31 perc

Magyar Szó
2011. november 23. szerda
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-23_A_topolyaiak_voltak_a_legjobbak.xhtml
 

A topolyaiak voltak a legjobbak

A Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán

Az Újvidéki Színház nagytermében a hétvégén rendezték meg a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada elnevezésű rendezvényt, az idei manifesztáció sorrendben a nyolcadik volt. A Martin György Néptáncszövetség, a Vajdasági Magyar Folklórközpont és a Vajdasági Magyar Népművészeti-és Közművelődési Központ szervezésében megtartott bemutatón hét csapat vett részt, fellépésüket egy öt tagú, magyarországi szakzsűri osztályozta. Teljesítményüket valójában nem rangsorolták, hanem kategóriákba sorolták – azok az együttesek, amelyek 100 és 119 közötti pontszámot értek el, „minősült” kategóriába kerültek, 120 és 129 között „jól minősült”, 130-nál nagyobb pontszám esetén pedig kiválóan minősült kategóriába sorolták.

A törökbecsei Csalogató T.E. 101 pontot, a péterrévei Tiszavirág T. E. 105.5, az újvidéki Csűrdöngölő T. E. 121.5, a péterrévei Tisza T.E. 122.5, az óbecsei Szelence T.E. 130, a kishegyesi Rizgetős T. E. pedig 131 pontot szerzett. A legnagyobb pontszámot a topolyai Cirkalom T.E. érte el, a zsűritől 145 pontot kaptak.

Ezt a minősítési rendszert 1997. óta alkalmazzák Vajdaságban, az azóta megszervezett vetélkedőkön csupán egy táncegyüttes szerzett egy alkalommal 100 pontnál kevesebbet. Az elmúlt évek során 21 vajdasági magyar néptáncegyüttes szerepelt a manifesztációkon, a rendezvény megszervezését az idén a Nemzeti Kulturális Alap és a vajdasági kormány művelődési és tájékoztatási titkársága támogatta.

Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2011

F E L H Í V Á S

 
Martin György Néptáncszövetség – Budapest

Vajdasági Magyar Folklórközpont – Szabadka

Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ – Újvidék

 
meghív valamennyi hazai és határon túli felnőtt magyar néptáncegyüttest, hogy vegyen részt a szakmai minősítést adó Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2011. évi fesztiválján.

A kiíró szándéka, hogy a minősítő fesztiválok megrendezésével lehetőséget teremtsen a néptáncegyüttesek magas művészi színvonalú színpadi bemutatkozásához, egymás megismeréséhez és a szakmai megmérettetéshez.

A rendezők célja, hogy lehetővé tegyék a minősülni kívánó együttesek műsorainak összemérhető, azonos szempontrendszer alapján történő szakmai értékelését és egységes minősítési rendszer kialakítását.

A minősítő fesztiválra történő érvényes jelentkezés és részvétel feltételeit a felhívás mellékletét képező Tájékoztató tartalmazza.

 
HELYSZÍN:

Újvidéki Színház (Novosadsko pozorište, Jovana Subotića 3-5, 21000 Újvidék)

2011. november 19-20.

 A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada fesztiválon minősülni kívánó együtteseknek olyan, 25-30 perces, szerkesztett (non-stop) műsort kell bemutatnia, amelyben nem szerepelhet önálló zenekari vagy más betétszám (amennyiben az, dramaturgiailag nem szerves része a produkciónak).

A minősítő műsor több tájegység tánc, zenei és viselet hagyományaiban való jártassággal vagy egy tájegység - több tánctípust tartalmazó – hagyományainak elmélyült ismeretével mutassa be az együttes sokoldalú tánctudását, előadói képességét, változatos, igényes színpadi megjelenését.

 
A színpadon látott műsor művészi összhatását
5 tagú szakmai zsűri értékeli az alábbi szempontok alapján:

1./ Műsorszerkesztés, dramaturgia, 2./ Folklorisztikai hitelesség,

3./ Koreográfiai megformálás, 4./ Színpadi megjelenés, 5./ Ének-zenei előadás,

6./ Előadói színvonal.

 
Az egyes szempontokat figyelembe véve a zsűritagok a látottakat – kategóriánként – 0-5-ig pontozhatják. A maximálisan adható pontszám zsűritagonként 30 pont, összesen 150 pont.

A bemutatót követően a résztvevő együttesek a zsűri döntését tartalmazó részletes Értékelő lapot, majd a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2011 minősítő eredményét rögzítő Oklevelet vehetnek át.

A Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán résztvevő együttesek az alábbi minősítési eredményeket érhetik el:

0 - 99 pont elérése esetén – „RÉSZT VETT”

100 - 119 pont elérése esetén – „MINŐSÜLT EGYÜTTES”

120 - 129 pont elérése esetén – „ JÓL MINŐSÜLT EGYÜTTES”

130 - 150 pont elérése esetén – „KIVÁLÓAN MINŐSÜLT EGYÜTTES”

 
Három egymást követő alkalommal megszerzett „Kiválóan Minősült” címért az együttesnek Szabó Iván szobrászművész által készített, Martin György arcképét ábrázoló, Martin plakettet adományozunk.

 A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada minősítő fesztiváljain elért eredményeket a rendezvénysorozatot követően a Martin György Néptáncszövetség és a Vajdasági Magyar Folklórközpont honlapján közzé tesszük.

 
Újvidék, 2011. szeptember 12.

A Vajdasági Magyar Folklórközpont

Megbízásából
 
Kiss Zsélykó

szervező


TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLET

A NÉPTÁNCOSOK ORSZÁGOS BEMUTATÓ SZÍNPADA 2011 FELHÍVÁSÁHOZ

 
1./
A Minősítésen való részvétel feltételei:

– érvényes és elfogadott jelentkezés;

– a minősítéshez szükséges előzetes információk, anyagok határidőre történő leadása;

– a fesztivál programjában a kiírásnak megfelelő részvétel;

– a felhívás szerinti szakmai program bemutatása.

 
2./ Érvényes jelentkezés:

A minősítő fesztiválra történő érvényes jelentkezés feltétele a jelentkezési anyagok határidőn belüli beküldése. A jelentkezés feladásának igazolásakor a postai pecsét illetve az elektronikus levél elküldésének időpontja az irányadó. A jelentkezési anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap;

a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat vagy annak másolata;

hiánytalanul kitöltött adatlap (a jelentkezés elfogadása után küldjük el az érdeklődőknek - esetleges későbbi műsorváltozás nem kizáró ok).

 
3./
Nevezési díj:

A fesztiválra való jelentkezés feltétele a benevezési díj (1500,00 din) előzetes befizetése (számlaszám: 355-1043344-92, Mađarski folklorni centar u Vojvodini – Subotica, Naknada za učešće na festivalu).

 
4./
Határidő lejárta utáni jelentkezés:

A határidő lejárta után beadott minősülési igényekről a szervező dönt. Pótjelentkezés csak az eredeti nevezési díj kétszeresének (3.000,00 din) megfizetése mellett fogadható el.

 
5./
A bemutatott program kiírástól való eltérései a szakmai zsűri által adott pontszámot korrigálják. A kiírásban szereplő 25-30 perces időkerettől való eltérésnél, 2 percet meghaladó időtúllépés (vagy hiány) esetén, az összpontszámból 5 pont, minden további megkezdett percenként 2 pont kerül levonásra.

 
6./ A szervezők minden együttesnek a fellépés napján (2011. november 19. vagy 20.) biztosítanak próbalehetőséget. Amennyiben az együttes ezen felül is szeretne próbálni az Újvidéki Színház színpadán, ezt külön kell rendeznie a Színházzal.

 
7./
A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2011 Felhívása és Jelentkezési lapja letölthető a www.vmf.org.rs honlapról, kérhető a zsiga@neobee.net e-mail címen, vagy a 062/505-104 telefonszámon, illetve a 024/530-866 üzenetrögzítős tel./fax számon.

 
8./
A jelentkezéseket postán vagy e-mailen lehet eljuttatni az alábbi címre:

Kiss Zsélykó, Bul. Slobodana Jovanovića 12/14, 21000 Újvidék; zsiga@neobee.net

 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2011. szeptember 30.

 
A Vajdasági Magyar Folklórközpont

Megbízásából
 
Kiss Zsélykó

szervező

 

JELENTKEZÉSI LAP

Néptáncosok Országos Bemutató Színpada

Újvidék, 2011. november 19-20.

 

(kérjük nyomtatott betűkkel vagy gépírással kitölteni)

         A művelődési egyesület (központ) neve:_______________________________________

 ________________________________________________________________________

 

        A táncegyüttes neve:_______________________________________________________

        Levelezési címe:__________________________________________________________

        Telefon/e-mail/fax:________________________________________________________

        Az együttesvezető neve:____________________________________________________

e-mail címe:_______________________________________________

mobil telefonja:____________________________________________

                        (P.H)

Kelt:_______________________________

Az együttesvezető cégszerű aláírása

_______________________________________ 
vissza