Sok szeretettel üdvözöljük honlapunkon - látogasson el máskor is!

V   M   F
 
Vajdasági
a nevünk első összetevője, hisz a szervezet elsősorban a Vajdaságban élő népzenével, néptánccal és egyáltalán népművészettel - néprajzzal foglalkozó embereket tömöríti egy intézménybe azzal a céllal, amit alapszabályzatunk első részében meghatároztunk.
Magyar
hisz az ezen a nyelven alkotó, ennek a népnek a népi kultúrájával foglalkozó szakemberek, műkedvelők egyesületéről van szó, ami persze nem zár ki semmiféle más népi kultúrát művelő szervezetekkel, szakemberekkel való együttműködést, sőt feladata, hogy összekösse a két - több népi kultúrával foglalkozó egyéneket, egyesületeket. És végül
Folklórközpont
mivel olyan információs és szervező központról van szó, mely a folklór szűkebb és tágabb értelembe vett területén tevékenykedő egyéneket és szervezeteket szeretné segíteni  országhatárokon belül és kívül.
AKTUÁLIS